ALLVIKEN HVB är ett litet och familjärt behandlingshem med 8 behandlingsplatser. På Allviken HVB tar vi emot killar med missbruksproblematik, beroende och kriminalitetsproblematik i åldersgruppen 15-20 år. Vi arbetar utifrån 12-stegsmodellen och KBT. Vi är ett litet familjeägt HVB med nära till personal och verksamma program. Vi på Allviken har lång erfarenhet av förändringsarbete arbete med ungdomar och ungdomsbehandling i 15 år. Vi erbjuder anhörigprogram och individuella familjestödsamtal av vår anhörigterapeut under placeringens gång.

Vi ser till helheten och individen

ALLVIKEN HVB är ett litet och familjärt behandlingshem med 8 behandlingsplatser. På Allviken HVB tar vi emot killar med missbruksproblematik, beroende och kriminalitetsproblematik i åldersgruppen 15-20 år. Vi arbetar utifrån 12-stegsmodellen och KBT. Vi är ett litet familjeägt HVB med nära till personal och verksamma program. Vi på Allviken har lång erfarenhet av förändringsarbete arbete med ungdomar och ungdomsbehandling. Vi erbjuder anhörigprogram och individuella familjestödsamtal av vår anhörigterapeut under placeringens gång.

ÄLBY STÖDBOENDE – Kvalitativt stödboende med personal dygnet runt. ÄLBY STÖDBOENDE tar emot personer som av någon anledning behöver stöd i sitt boende över en tid, t ex:

– Person som t ex fullgjort primär behandling eller insats av något slag och behöver ett boende med stöd och viss kontrollinsats.
– Ungdom/ung vuxen utan stabilt nätverk med behov av eget boende med stöd.
– Ensamkommande ungdom med behov av eget boende med stöd.

ÄLBY TRÄNINGSLÄGENHETER – Träningslägenheter i både Uppsala och Gävle med möjlighet till eftervård/öppenvård. Samma målgrupp som på ÄLBY STÖDBOENDE.

OMFATTANDE EFTERVÅRDSINSATS OCH ÖPPENVÅRD Till samtliga varianter av boende kan omfattande eftervårdsinsats eller öppenvård erbjudas under eller efter placeringens gång. Vi arbetar i team runt ungdomen med flera coacher som stöttar upp och har regelbundna träffar och samtal med ungdomen i ett eftervårdsprogram. Dessa finns tillgängliga dygnet runt för stöd efter behov.

ALLVIKEN HVB – KVALITETSINDEX 8,5

VI ERBJUDER FAMILJEBEHANDLING!

TILLSTÅNDSPLIKTIGT STÖDBOENDE & TRÄNINGSLÄGENHETER MED EFTERVÅRDSPROGRAM

VI STÖDJER:

mejlsignatur_fo%cc%88retag_2014

12-steg och KBT


Till ALLVIKEN HVB kommer ungdomar med psykosocial problematik. Vi möter varje individ där han är och utvecklar våra insatser från den punkten. Alla har inte samma bekymmer och vi kan därför inte behandla alla enligt samma metod.

Läs mer

Ungdom


ALLVIKEN HVB har 8 platser och ligger fem mil norr om Uppsala.  Hit kommer killar mellan 15-20 år. Allviken är ett behandlingshem som tar emot ungdomar med olika slags problem, men främst vänder vi oss till ungdomar som fått problem med missbruk och kriminalitet.

Läs mer

Anhörig


På ALLVIKEN HVB har vi utvecklat ett väl fungerande program för anhöriga. För att en behandling ska kunna ge full effekt måste nätverket och de närmaste också informeras och hållas delaktiga.

Läs mer