Vi ser till helheten och individen

ALLVIKEN HVB är ett litet och familjärt behandlingshem med 7 behandlingsplatser. På Allviken HVB tar vi emot killar med missbruksproblematik, beroende och kriminalitetsproblematik i åldersgruppen 15-19 år. Vi är ett litet familjeägt HVB med nära till personal och verksamma program. Vi på Allviken har lång erfarenhet av förändringsarbete och har jobbat med ungdomar och ungdomsbehandling i 15 år.

ÄLBY STÖDBOENDE – kvalitativt stödboende med personal dygnet runt. ÄLBY STÖDBOENDE tar emot personer som av någon anledning behöver stöd i sitt boende över en tid, t ex:

– Ensamkommande ungdom med behov av eget boende med stöd.
– Ungdom/ung vuxen utan stabilt nätverk med behov av eget boende med stöd.
– Person som t ex fullgjort primär behandling eller insats av något slag och behöver ett boende med stöd och viss kontrollinsats.

ÄLBY STÖDBOENDE NU I DRIFT! ALLVIKEN HVB – KVALITETSINDEX 8,5 

12-steg och KBT


Till ALLVIKEN HVB kommer ungdomar med psykosocial problematik. Vi möter varje individ där han är och utvecklar våra insatser från den punkten. Alla har inte samma bekymmer och vi kan därför inte behandla alla enligt samma metod.

Läs mer

Ungdom


ALLVIKEN HVB har 7 platser och ligger fem mil norr om Uppsala.  Hit kommer killar mellan 15-19 år. Allviken är ett behandlingshem som tar emot ungdomar med olika slags problem, men främst vänder vi oss till ungdomar som fått problem med missbruk och kriminalitet.

Läs mer

Anhörig


På ALLVIKEN HVB har vi utvecklat ett väl fungerande program för anhöriga. För att en behandling ska kunna ge full effekt måste nätverket och de närmaste också informeras och hållas delaktiga.

Läs mer